Werkwijze


Mijn werkwijze is op de holistische visie, hermeneutische visie, de contextuele benadering en ontwikkelingsgericht methode gebaseerd.


Bij de holistische visie gaat men ervan uit dat ziel, geest en lichaam een eenheid vormen.  Het woord hermeneutiek is afkomstig uit het Grieks. De betekenis van het woord is onder meer ‘uitleggen’, ‘in woorden uitdrukken’ of ‘vertalen’. Een hulpverlener als hermeneut is een gesprekspartner die bij het levensverhaal van de hulpvrager aansluiting zoekt en van daaruit helpt om de communicatie met de omgeving te herstellen. 


De contextuele benadering is een benadering die problemen en levensvragen niet los ziet van wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen. 


De ontwikkelingsgerichte methode van Vandamme bestaat uit vier sporen. Het project waarbij je hulp zoekt, de zelfsturing, de identiteit en het grote geheel waarin je leeft.