Wandelcoaching


Bij wandelcoaching verlaten we de vertrouwde omgeving van uw woning of mijn praktijk en trekken we de natuur in. Al wandelend gaan we met elkaar in gesprek. Het kan aangenaam zijn om te praten met iemand die naast u loopt. Een moment van stilte voelt niet direct ongemakkelijk want er is altijd voldoende te beleven. De mens is een onderdeel van de natuur. Al je zintuigen zoals zien, voelen, ruiken, proeven en horen worden aangescherpt als je in een natuurlijke omgeving wandelt.


Genieten van een wijds uitzicht, de geur van een nat bos, de zonnestralen door het dichte bladerendek van de bomen, dauwdruppels op de bladen die schitteren als kleine diamanten, het vogelgekwetter, het ruisen van de zee. Alles is zoals het is en groeit en bloeit zoals het is.

In de natuur zijn is gezond. Het wandelen brengt denkprocessen op gang. Onbewuste processen komen sneller naar de oppervlakte. Tijdens een wandeling laat u zich verrassen door wat u tegenkomt onderweg. We staan stil bij wat de natuur ons laat zien en we gebruiken de natuur als metafoor of beeld om ons bewuster te worden van onze kracht, energie, kwetsbaarheid en ritme.