Specialismen


Als hulpverlener ben ik bij verschillende verenigingen zoals de Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ) geregistreerd. Dit garandeert zowel de professionele kwaliteit van handelen als de inachtneming van de gedragscode, zoals die door de VGVZ is opgelegd. Als mens en hulpverlener heb ik een aantal kernwaarden of kerncompetenties waardoor ik mij gedreven weet. Waarden die in mijn leven en werk verweven zijn.

Betrouwbaar

Ik heb er plezier in om wat ik beloof ook daadwerkelijk na te komen. Dat wat ik zeg, denk of voel met elkaar in overeenstemming zijn. Het raakt me als cliŽnten mij snel persoonlijke zaken vertellen en daarbij om mijn hulp vragen.

Creatief

Als hulpverlener ben ik graag iemand die van creatieve werkvormen gebruikmaakt. Het is geweldig om te zien hoe door middel van creativiteit elke cliŽnt op zijn of haar wijze aan gevoelens uitdrukking kan geven. Zo kan bijvoorbeeld creativiteit bij het ritueel handelen of verbeelding een goed instrument zijn.†

Betrokken

Het is voor mij aantrekkelijk om voor cliŽnten die naar een hulpverlener een stap hebben gezet van betekenis te mogen zijn. Om voor een periode een geÔnteresseerde reisgenoot en gids te mogen zijn. Regelmatig ben ik ervan onder de indruk om te zien wat dit met mensenlevens doet.†

Relationeel

Ik zie de mens als een persoon voor wie verantwoordelijkheid en het met elkaar verbonden zijn erg belangrijk is. Ook dat daarbij familieverbanden een belangrijke rol spelen. Het is mijn ervaring dat dit aan kracht wint als ook de relatie met de Eeuwige aan de orde komt. Soms op de achtergrond of soms juist met nadruk.†