Over praktijk 'De Helix'Ik begeleid hulpvragers op levensgebieden als zingeving, rouw en verlies, gezin, opvoeding, school, carrière, ziekte en relaties en in alle levensfasen: kind, puber, volwassene, vijftigplusser of oudere. Dat doe ik door het geven van duidelijke inzichten en praktische werkvormen. Om zo een innerlijke basis te vormen van waaruit u voluit, gelukkig en zinvol kunt leven.Mijn slogan is: ‘Vanuit herkenning naar verbondenheid en herstel’.


Om te weten wie u bent, wat u voelt en wat u wilt is het noodzakelijk om uw ware aard of identiteit te kennen. Want door het kennen van uw identiteit kunt u goede verbindingen aangaan en de juiste richting opgaan.


Ik help u om een scherper zicht te krijgen op uw identiteit en uw toekomstig perspectief met de mogelijkheden van groei en ontwikkeling.


Ik werk naast de brede waaier aan benaderingen uit de psychologie ook vanuit de contextuele benadering, holistische visie, hermeneutische visie en de ontwikkelingsgerichte methode. En maak van ervaring gerichte methoden, technieken en oefeningen gebruik. Waardoor u zult leren om positiever naar uw zelf te kijken, om meer zelfvertrouwen te ervaren en daardoor beter te kunnen beseffen dat u een unieke persoonlijkheid met talenten en bekwaamheden bent.