De naam Helix

De Latijnse naam ‘helix’ is afgeleid van het Griekse helix met de betekenis 'gedraaid'.


In de biologie is de helix een gedraaid snoer van het DNA molecuul (symbool voor het leven) en een deel van het oor (symbool voor het luisteren). Het ‘leven’ en ‘luisteren’ zijn twee begrippen die tijdens de begeleiding centraal staan.De helix staat volgens mij ook voor de ontwikkelingslijn van de mens die nooit op zichzelf staat want de mens is geen individu, hij is altijd betrokken op en geobsedeerd door de ander. Zo is de mens bijvoorbeeld in samenspel met de ontwikkeling van zijn of haar partner, familielid of belangrijke andere (contextuele benadering) Ook zijn de ontwikkelingslijnen met de Eeuwige verbonden (Prediker 4 vers 12b).