Lezingen over rouw en verliesIn een lezing van 45 minuten geef ik u een impressie over de laatste ontwikkelingen en inzichten op het gebied van rouw- en verliesbegeleiding. Ook is er gelegenheid om na de lezing vragen te stellen. Zoals bijvoorbeeld over de relatie tussen hechting en rouw of de verschillende psychologische perspectieven van waaruit men naar rouw en trauma kan kijken en hoe deze verbonden zijn met geloof en betekenisgeving.