Levensboek of Levens- /gedenkkistHet is belangrijk dat de hulpvrager zijn verlieservaring met het toekomstige leven kan laten verweven. Dit is een ingewikkeld proces en daarbij heeft u professionele hulp nodig. Hulpmiddelen bij dit proces zijn onder andere reminiscentie en Life-review. Zij helpen u het verlies van een dierbare te herinneren of zijn openingen om met iemand in gesprek te raken. Reminiscentie is een vorm van hulpverlening waarbij het ophalen van herinneringen centraal staat. Het sluit aan bij een herkenbare, dagelijkse activiteit: herinneren. De hulpvragers hoeven bij reminiscentie geen nieuwe therapeutische taal of kader aan te leren. Het richt zich namelijk op het spontaan delen van de levenservaring en levenswijsheid.

Bij Life-review gaat men meer gestructureerd en systematisch te werk en richt men zich op zowel positieve als negatieve herinneringen. Ook kijkt men naar de impact en betekenis van herinneringen. De verhalen die uit reminiscentie of Life-review naar voren komen worden in een zgn. ‘Levensboek’ vastgelegd. In het ‘Levensboek’ kunnen er naast de verhalen ook persoonlijke documenten, foto’s, diploma’s, anekdotes etc. worden verzameld. Zo krijgt niet alleen het verleden met haar verliezen maar ook het heden met actuele verliezen een betekenis.


Bij een Levens- of gedenkkist worden er kleine persoonlijke bezittingen van de overledene, die bijvoorbeeld uit reminiscentie of Life-review naar voren komen, in een kistje verzameld. Meestal in een kistje dat de overledene in zijn of haar bezit heeft gehad.